Dự án Eco Xuân Lái Thiêu Bình Dương

26.000 

Dự án Eco Xuân Lái Thiêu Thuận An Bình Dương. Vị trí dự án quốc lộ 13,Thành phố Thuận An ,Bình Dương.Căn Hộ  giá rẻ- vị trí đẹp -chủ đầu tư uy tín.