Đồ án quy hoạch đô thị là gì?

Đồ ân quy hoạch

Đồ án quy hoạch đô thị là gì? Ý nghĩa của bản đồ quy hoạch đô thị.? 

Năm 2009 Luật Quy Hoạch Đô Thị điều được định nghĩa quy hoạch đô thị

 

Đồ án quy hoạch đô thị là gì?

Quy hoạch đô thị Quy Hoạch Đô Thị là việc: tổ chức cảnh quan, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống hạ tầng kĩ thuật, công trình, hạ tầng xã hội và nhà ở. Để tạo môi trường sống thích hợp với người dân sống trong đô thị được thể hiện trong đồ án quy hoạch .

Đồ án quy hoạch đô thị  bao gồm:

 • Bản vẽ
 • Mô hình
 • Thuyết minh
 • Quy định quản lý theo quy họach đô thị

Nhiệm vụ của quy hoạch chung

 • Xác định tính chất và vai trò của đô thị, yêu cầu cơ bản cho việc nghiên cứu và khai thác tiềm năng .
 • Động lực phát triển 
 • Mở rộng đô thị
 • Bố trí hệ thống hạ tầng xã hội
 • Hạ tầng kĩ thuật đô thị trong nội và ngoại thành .

Nhiệm vụ của quy hoạch phân khu phải xác định

 •  Ranh giới
 • Diện tích
 • Tính chất khu vực lập quy hoạch
 • Chỉ tiêu dự kiến về dân số
 • Sử dụng đất
 • Hạ tầng xã hội
 • Hạ tầng kĩ thuật

Nhiệm vụ của quy hoạch phân khu phải xác định nhằm đảm bảo yêu cầu ,nguyên tắc cơ bản để đảm bảo phù hợp về không gian kiến trúc , hạ tầng kĩ thuật phù hợp với quy hoạch  chung đã được phê duyệt và các quy hoạch xung quanh .

Nhiệm vụ của quy hoạch riêng phải xác định

 • Chỉ tiêu sử dụng đất
 • Dân số
 • Yêu cầu , nguyên tắc về không gian kiến trúc
 • Hạ tầng xã hội
 • Hạ tầng kĩ thuật

Nhiệm vụ của quy hoạch riêng phải phù hợp với  quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đã được phê duyệt và khu vực xung quanh.

Ý nghĩa của bản đồ quy hoạch đô thị.? 

1.Tại khoản 2 đều 25 Luật Đô Thị  quy định

 • Bản vẽ thể hiện tỉ lệ:1/25.000-1/50.000-> Bản vẽ của đồ án quy hoạch chung Thành Phố trực thuộc Trung Ương: đồ án quy hoạch thể hiện rõ khu vực nội thị và khu vực dự kiến phát triển.

2.Tại  khoản 2 đều 26 Luật Đô Thị quy định

 • Bản vẽ thể hiện tỉ lệ:1/10.000- 1/25.000->Bản vẽ của Đồ Án quy hoạch chung đối với thành  phố thuộc Tỉnh , Thị Xã.

3.Tại  khoản 2 đều 27 Luật Đô Thị  quy định

 • Bản vẽ thể hiện tỉ lệ:1/5.000-1/10.000->Bản vẽ của đồ án quy hoạch chung đối với Thị  Trấn.

Ý nghĩa của bản đồ quy hoạch

1.Bản đồ quy hoạch chung tỉ lệ 1/5.000

 • .Bản đồ quy hoạch chung tỉ lệ 1/5.000 có giá trị xác định các khu vực chúc năng , những định hướng giao thông ,rõ ràng ranh giới, địa gới phần đất  dành phát triển hạ tầng , cầu cống, điện, trường học,khu dân cư ,cây xanh…
 • Quy hoạch chung tỉ lệ 1/5.000 là cở sở dể xác định mục tiêu phát triển , kêu gọi đầu tư, vấn đề giải phóng mặt bằng, đền bù..

2.Bản đồ quy hoạch chung tỉ lệ 1/2.000

 1. Bản đồ quy hoạch chung tỉ lệ 1/2.000 nhằm phân chia và xác định cụ thể hóa nội dung quy hoạch đô thị: sử dụng đất , mạng lưới công trình hạ tầng .
 2. Nội dung  xác định phạm vi bao gồm :
 • Ranh giới
 • Diện tích
 • Tính chất khu vực quy hoạch
 • Chỉ tiêu dự kiến về dân số
 • Sử dụng đất
 • Hạ tầng xã hội
 • Hạ tầng kĩ thuật
 • Chức năng sử dụng đất  cho từng khu đất
 • Nguyên tắc tổ chức không gian
 • Kiến trúc cảnh quan
 • Xác định  vị trí công trình kĩ thuật và ranh giới trên đất

->Bản đồ quy hoạch chung tỉ lệ 1/2.000 lên quan mật thiết với quyền sở hữu đất .Có giá trị pháp lý rất cao, là căn cứ giải quyết kiện tụng.

3.Bản đồ quy hoạch chung tỉ lệ 1/5.00

 • Bản đồ quy hoạch chung tỉ lệ 1/5.00 cụ thể hóa nội dung quy hoạch phân khu và quy hoạch chung .
 • Bản đồ quy hoạch chi tiết bố trí cụ thể tất cả công trình trên đất ,hạ tầng kĩ thuật, quy hoạch chi tiết bố trí đến từng ranh giới lô đất.

->Bản đồ quy hoạch chung tỉ lệ 1/5.00 là bản đồ quy họach chi tiết quy hoạch tổng thể mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng ,cơ sở định vị công trình , thiết kế cơ sở , thiết kế kĩ thuật xây dựng công trình và thực hiện xây dựng.

->Quy hoạch 1/500 triển khai và cụ thể hóa quy hoạch 1/2.000 . Là cơ sở để thiết lập các dự án đầu tư-xây dựng, cấp giấy  phép xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch . việc lập quy hoạch 1/500 trên cơ sở phù hợp của quy hoạch 1/2000.

Mua dự án có quyết định 1/500 ở đâu ?

Hiện nay , trên thị trường Bất Động Sản có rất nhiều Dự án đang triển khai vì vậy việc chọn Chủ Đầu Tư uy tín , đã có giấy phép phê duyệt 1/500 chưa là đều vô cùng quan trọng. Quý khách hàng có thể tham khảo thêm các dự án uy tín ở đây.

xem thêm các dự án chung cư đã được duyệt 1/500

 

 

 

 

 

Trả lời