Phương Hướng Phát Triển Bất Động Sản 5 Năm Tới

bất động sản mùa covid

Kế Hoạch Đầu Tư _ Phương Hướng Phát phát triển bất động sản trong 5 năm tới.

Tại buổi họp ngày 20/5/2021 phó thủ tướng lê minh khoái, phó thủ tướng lê văn thành , bộ trưởng, chủ nhiệm VPCP  Trần văn sơn , bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn văn thể ,Bộ trưởng bộ công thương Nguyễn hồng diên và lãnh đạo một số bộ , cơ quan địa phương .Thủ tướng nhấn mạnh thêm một số nội dung rà soát lại thật kĩ lưỡng  giảm số lượng dự án chưa thật cần thiết , kém hiệu quả trong kế hoạch dự kiến đầu tư  công khai trong giai đoạn tới .

Ngày 23/5/2021 , Thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số 13/ CC_TTg  về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021_2025.

Theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, bộ kế hoạch và đầu tư bổ sung thêm 3 nội dung chỉ đạo dự kiến kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021_2025.

Xu hướng phát triển Bất Động Sản trong 2021_2025 ,các dự án đầu tư theo hướng trung tâm , trọng điểm , tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lượt và các dự án , công trình đầu tư phục vụ an sinh xã hội như : phòng chống thiên tai lũ lụt, dịch bệnh, chăm lo các đối tượng thiết yếu…

Bộ kế hoạch  và đầu tư  phối hợp bộ ,cơ quan lập các đoàn kiểm tra giám sát các bộ ,cơ quan , địa phương nào không thực hiện đúng chủ trương đầu tư có trọng tâm , trọng điểm cho 3 đột phá chiến lượt thì kiên quyết cho dừng dự án , nếu vi phạm thì được xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Vốn ngân sách thuộc dự kiến đầu tư công trung hạn 2021_2025 là 2,87 Triệu Tỷ đồng , tăng 120 nghìn tỉ đồng so với dự kiến trước đó .Sử dụng tối đa hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển ,nhất là hạ tầng giao thông và thu hút đầu tư ngoài ngân sách .

Thủ tướng còn nhận thấy nguyên nhân quan trọng nhất là đầu tư còn dàn trãi và manh mún , chia cắt.Thêm nữa là tâm lý ỷ lại .Thủ tướng nhấn mạnh chống tiêu cưc, nghiêm cấm chạy dự án . Công trình đầu tư tập trung cho an sinh xã hội” trọng tâm- trọng điểm- tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lượt và các dự án”.

Trả lời