Thời hạn sử dụng chung cư bao lâu?

Thời hạn sử dụng chung cư bao lâu

Thời hạn sử dụng chung cư bao lâu? Hết thời thời hạn sử dụng xử lý như thế nào?

Theo khoản 1 Điều 99 Luật nhà ở năm 2014 quy địnhThời hạn nhà chung cư được xác định theo căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý cấp nhà ở  cấp tỉnh nơi có nhà chung cư” 

Thời hạn sử dụng chung cư bao lâu?

  • Công trình cấp 4: có thời hạn 20 năm 
  • Công trình cấp 3: có thời hạn từ  20 năm đến dưới 50 năm  
  • Công trình cấp 2:  có thời hạn từ  50 năm đến dưới 100 năm 
  • Công trình cấp 1 và công trình đặc biệt : có thời hạn trên   100 năm 

Thời hạn sử dụng đất để xây nhà chung cư được xác định theo dự án , khi hết thời hạn nếu có nhu cầu sử dụng thì được xem xét gia hạn .

Thời hạn sử dụng nhà chung cư sẽ phụ thuộc vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng  cơ quan cấp tỉnh có thẩm quyền.

Thời hạn sử dụng đất để xây nhà chung cư
HInhf ảnh chung cư xuống cấp

Chung cư hết hạn sử dụng thực xử lý như thế nào?

Theo khoản 2 Điều 99 Luật nhà ở năm 2014 quy định.khi chung cư hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng hoặc hư hại hỏng nặng , có nguy cơ sập đỗ , không đảm bảo an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản ký nhà ở cấp tỉnh, thành phố phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư và có hướng xử lý như sau:

Trường hợp 1

Nhà chung cư còn đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng thì chủ sở hữu còn có quyền sử dụng theo thời hạn ghi trong kết luận của kiểm định.

Trường hợp 2

Nhà chung cư bị hư hỏng nặng , có nguy cơ sập đỗ, không còn đảm bảo cho người sử dụng , thì cơ quản lý nhà ở cấp tỉnh, thành phố phải ban hành kết luận kiểm định chất lượng và báo cáo UBND cấp tỉnh để thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu nhà ở biết.

Chủ sở hữu có trách nhiệm phá dỡ để sửa chữa ,cải tạo ,xây dựng nhà chung cư mới.

Trường hợp khu nhà chung cư không còn phù hợp với quy hoạch xây dựng  nhà ở nữa thì chủ sở hữu nhà chung cư phải phải bàn giao lại chung cư cho cơ quan có thẩm quyền để phá vỡ và xây dựng công trình khác theo quy hoạch được phê duyệt.

Trường hợp chủ sở hữu không chấp hành việc phá vỡ hoạch ,không bàn giao nhà ở thì chủ tịch UBND  cấp tỉnh quyết định cưỡng chế di chuyển để bàn giao nhà ở.

Chủ sở hữu có nhà chung cư bị phá vỡ được bố trí nhà ở tái định cư.

Trường hợp phá vỡ để xây dựng lại thì chủ sở hữu được tiếp tục quyền sử dụng đất có nhà chung cư đó , trường hợp phá vỡ để xây dựng công trình khác thì việc xử lý quyền sử dụng đất có nhà chung cư được thực hiện theo quy định pháp luât về đất đai.

 

A

Trả lời